21.850 subsidies doorzoekbaar met subsidietrekker.nl

Woningcorporaties ontvangen meeste subsidies, grootste subsidies voor landbouw onderzoek en TNO

16 JUNI 2014, AMSTERDAM
Samenvatting
Met Subsidietrekker.nl zijn alle 21.850 in 2013 verstrekte subsidies door diverse ministeries vindbaar en doorzoekbaar gemaakt. Met deze tool van Open State Foundation is te zien dat het ministerie van Economische Zaken de meeste subsidies (7.553 subsidies) voor een bedrag van 1,8 miljard euro heeft uitgekeerd. Populaire regelingen waren voor lerarenbeursen en zij-instromers, duurzame energieproductie en stageplaatsen in de zorg. Woningcorporaties als Talis, Ymere en Woongoed Go maken veelvuldig gebruik van subsidieregelingen. Ook de gemeente Heerhugowaard ontvang in totaal 149 subsidies. De grootste subsidies werden besteed aan landbouwkundig onderzoek en TNO.

Op Subsidietrekker.nl kun je zoeken op ontvanger en zie je de subsidies per ministerie, regeling en beleidsartikel. Daarnaast is in een netwerkgrafiek weergegeven hoe subsidieontvangers gerelateerd zijn aan diverse ministeries.

In 2013 verstrekten diverse ministeries 21.850 subsidies. De meeste subsidies werden verstrekt door het Ministerie van Economische Zaken (7.553), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (3.833), Infrastructuur en Milieu (3.535), Buitenlandse Zaken (3.416) en het Ministerie van Volksgezondheid (3.025). Het ministerie van Binnenlandse Zaken (200), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (150) en Veiligheid en Justitie (107) verstrekten minder subsidies.

Het Ministerie van Defensie stelde aan 28 ontvangers subsidies beschikbaar, waarvan de meeste voor instellingen rond veteranen en een grote subsidie van 8 miljoen euro aan het Militair Historisch Museum in Delft. De meeste ontvangers waren te vinden in de subsidieregeling Lerarenbeurs/Zij-Instroom (2.704), de stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (2.339), de kaderregeling subsidies duurzaamheid Verkeer en Waterstaat Actieplan Groei op het spoor (1.908), de subsidieregeling Stageplaatsen Zorg (1.557) en de subsidieregeling Emmissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (1.083).

Deze 21.850 subsidies werden verstrekt aan in totaal 15.671 ontvangers, hiervan zijn 540 anoniem en 133 onbekend. Woningcorporatie Talis (213), de gemeente Heerhugowaard (149), Wageningen Universiteit (124) en woningcorporaties Woongoed Go (116) en Stichting Ymere (116). De omvang van deze subsidies verschillen nogal. De ministeries van Economische Zaken (1,8 miljard), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1,2 miljard) en Buitenlandse Zaken (1,1 miljard) besteedden in 2013 het meest aan subsidies. De grootste subsidies gingen naar Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (166 miljoen), TNO (164 miljoen), Centrum Indicatiestelling Zorg (104 miljoen), Cordaid (83 miljoen) en Oxfam Novib (83 miljoen).

De data is afkomstig via opendata.rijksbegroting.nl en is voor Subsidietrekker.nl bij elkaar gezet en doorzoekbaar gemaakt.

Over Open State Foundation

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of innovative and creative applications.

berichten