Ook Utrecht, Den Haag en Enschede in openspending.nl

Open financiele data gemeenten laten verschillen zien

18 MAART 2014, AMSTERDAM
Samenvatting
Op het platform openspending.nl zijn vanaf vandaag de financiële gegevens van Utrecht, Den Haag en Enschede toegevoegd. Nadat vorige maand de huishoudboekjes van de gemeente Amsterdam en de stadsdelen digitaal inzichtelijk en onderling vergelijkbaar werden, zijn nu ook de financiële gegevens van deze drie steden digitaal ontsloten. De data laten zien dat er grote verschillen zijn in de uitgave patronen van grote steden.

Op het platform openspending.nl zijn vanaf vandaag de financiële gegevens van Utrecht, Den Haag en Enschede toegevoegd. Nadat vorige maand de huishoudboekjes van de gemeente Amsterdam en de stadsdelen digitaal inzichtelijk en onderling vergelijkbaar werden, zijn nu ook de financiële gegevens van deze drie steden digitaal ontsloten.

De data laten zien dat er grote verschillen zijn in de uitgave patronen van grote steden. Zo geeft de gemeente Den Haag meer uit aan sociale uitkeringen en posten gerelateerd aan werkloosheid en minima en geeft Utrecht per huishouden in vergelijking met Den Haag meer uit aan basisonderwijs. De parkeerbaten per oppervlakte zijn in Den Haag bijna twee keer zoveel als in Utrecht. Amsterdam is koploper op het gebied van parkeerbaten.

Ook is te zien dat in steden als Amsterdam en Utrecht bouwgrondexploitatie een grote post is. Dat valt vooral op onder de functie ruimtelijke ordening en huisvesting, waar bouwgrondexploitatie in Den Haag in 2012 per huishouden €624 bedraagt maar in Utrecht is dit €1.996 euro en in Amsterdam €2.204.

In Enschede zien we weliswaar dat bouwgrondexploitatie zwaarder drukt op de balans dan in Den Haag maar dat dit bedrag afneemt van €1.680,77 naar €1.085,69 per huishouden.

Via het platform openspending.nl van Open State Foundation is het mogelijk gemaakt om uitgaven en inkomsten digitaal te ontsluiten en onderling te vergelijken. Op dit moment worden gemeenten benaderd hun financiële gegevens (zogenoemde iv3-bestanden) te ontsluiten.

Met openspending.nl is het niet alleen mogelijk daadwerkelijke uitgaven tussen de stadsdelen te vergelijken ook kan tussentijds worden gezien of uitgaven in de pas lopen met de oorspronkelijke begroting.

Ondanks dat de gemeenten Utrecht en Den Haag naast kwartaal- en jaarcijfers ook hun begroting hebben ontsloten, is deze niet zichtbaar in het platform. Dit komt doordat deze gemeenten de categorieën in de begroting niet hebben ingevuld. Volgens de huidige regelgeving zijn gemeenten dit niet verplicht bij de begroting een baten en lasten verdelingsmatrix te leveren. Dit zijn gemeenten wel verplicht voor de kwartaal- en jaarcijfers.

Bij Nederlandse overheden is een schat aan informatie aanwezig in de financiële administratie. Begrotingen, jaarverslagen, inkomsten en uitgaven zorgen voor sturing en verantwoording binnen de overheid. Het digitaal inzichtelijk maken van deze financiële data biedt kansen om de uitgaven van overheden te toetsen en te controleren.

Met het ontsluiten van de financiële data van overheden is Open State Foundation, een organisatie die digitale transparantie bevordert, een traject gestart waarin meerdere gemeenten, provincies en waterschappen hun financiële informatie ontsluiten. Hierdoor kunnen straks overheden financiële cijfers van andere overheden inzien en uitgaven met elkaar vergelijken.

De data worden gepresenteerd in de CBS IV3 standaard. Het gaat daarbij om informatie over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dit gebeurt door middel van een begrotingsoverzicht (éénmaal per jaar) en op kwartaal- en jaarbasis een zogenaamde verdelingsmatrix en een balansstandenoverzicht.

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over Open State Foundation

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of innovative and creative applications.

berichten