Amsterdam trapt af met hackathon-serie over onderwijs

Gelijke kansen in het onderwijs staan onder druk, aldus de Inspectie van het Onderwijs. Dit is aanleiding voor de gemeente Amsterdam om op 3 maart a.s. de hackathon Hack de Valse Start te organiseren om kansenongelijkheid beter te signaleren en eerder aan te pakken. De hackathon vindt plaats in het Calvijn College in Amsterdam Nieuw-West.

In Amsterdam start daarmee een serie verkenningen die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met tien gemeenten, regio's en provincies organiseert over de mogelijkheden van data-analyse van onderwijsdata in combinatie met datasets van regio's en andere partijen.

Wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs) onderstreept als een van de organisatoren van de hackathon Hack de Valse Start het belang van de samenwerking van verschillende partijen:

'Naast dat er tijdens de hackathon op een voor ons onconventionele manier naar data wordt gekeken, is vooral ook de samenwerking vooraf en tijdens de dag erg belangrijk. Onderwijs, gemeente, datacrunchers maar ook jongeren zelf kijken samen naar een onderwerp dat de toekomst van een generatie jonge Amsterdammers raakt. Een unieke samenwerking die erg leerzaam is voor ons allen en waarvan wij hopen dat we die vaker kunnen inzetten.'

Wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs)

Speciaal voor Hack de Valse Start zijn datasets van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het onderwijs in Amsterdam beschikbaar gesteld. De gemeente Amsterdam loopt hiermee voorop en stimuleert daarmee het hergebruik van overheidsdata voor het onderwijs.

Tijdens deze hackathon komen vijftig programmeurs, data-analisten en beleidsmakers bijeen in het Calvijn College waar ze worden uitgedaagd om met open data inzichten te verschaffen in kansenongelijkheid in het onderwijs. Ook informaticaleerlingen van het Metis Montessori Lyceum en Cartesius 2 doen mee. Amsterdam organiseert de hackathon in samenwerking met het Ministerie van OCW, CBS, Open State Foundation en Young Creators.

Over Open State Foundation

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of innovative and creative applications.

berichten