Kamer moet KvK voorstel Kamp controversieel verklaren

Amsterdam (4 maart 2017) -- Om een echt open handelsregister mogelijk te maken, moet een in de haast naar de Tweede Kamer gestuurd voorstel van demissionair minister Kamp van tafel. In een brief aan de Tweede Kamer heeft Open State Foundation leden van de commissie Economische Zaken opgeroepen om het voorstel 'Wijziging van de Handelsregisterwet 2007' waarmee het handelsregister voorgoed gesloten dreigt te worden controversieel te verklaren.

Het voorstel van demissionair minister Kamp dat op 6 maart j.l., een week voor de verkiezingen, naar de Tweede Kamer werd gestuurd staat haaks op een eerdere toezegging van de minister in 2016 om het handelsregister als open data te ontsluiten. Door middel van het uitsluiten van het handelsregister van de Wet hergebruik overheidsinformatie en een voorbehoud op de Databankenwet doet Kamp het handelsregister op slot.

Het handelsregister is een openbaar register dat geproduceerd wordt in opdracht van de rijksoverheid en grotendeels gefinancierd vanuit publieke middelen. Daarnaast verdient de Kamer van Koophandel door middel van tarifering en de verkoop van gegevens uit het handelsregister extra middelen.

'Het kan niet de bedoeling van de Databankenwet zijn om monopolies te laten ontstaan op het gebruik van publiek informatie', zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. 'Dit voorstel van Kamp werkt innovatie tegen, belemmert de economie en de aanpak van fraude en corruptie en is slecht voor transparantie. In plaats van energie te verspillen met het voorkomen dat handelsregister open gaat, is het aan een nieuwe coalitie en de Tweede Kamer om voor eens en altijd te zorgen dat het handelsregister voor iedereen toegankelijk wordt'.

VNO-NCW, MKB Nederland

Het wetsvoorstel van Kamp staat ook haaks op de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer die hem in 2015 opriep te onderzoeken op welke wijze het handelsregister ontsloten zou kunnen worden. Ook MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland hebben zich uitgesproken voor een open handelsregister, gefinancierd uit publieke middelen, zodat iedereen gelijkwaardig vrije toegang heeft tot deze voor de BV Nederland en samenleving als geheel belangrijke publieke informatie.

Buitenland

Onlangs werd in Frankrijk het handelsregister ontsloten als open data. Daar is informatie te vinden over 10 miljoen bedrijven met gemiddeld 10 duizend updates per dag. Daarmee heeft Frankrijk net als Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Indonesië en zelfs Roemenië een open handelsregister. In Frankrijk heeft iedereen nu vrij toegang tot die data en de verwachte economische en maatschappelijke impact is groot.

Download PDF
Download PDF
Over Open State Foundation

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of innovative and creative applications.

berichten