Database met 200.000 ziekenhuistarieven online

Den Haag/Amsterdam (20.12.2016) - Na het lanceren begin september 2016 van een module waarin met consumenten ziekenhuisrekeningen zijn verzameld, gaat de Consumentenbond nu ook alle bekende tarieven publiceren. In de database, ontwikkeld in samenwerking met Open State Foundation, staan meer dan 200.000 prijzen van ziekenhuisbehandelingen. Ruim 14.000 consumenten steunden de actie #watkostmijnzorg en velen deelden hun behandelkosten.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten kunnen met de database vooraf behandelkosten van verschillende ziekenhuizen vergelijken maar ook achteraf kijken of hun rekening klopt en zo actief meewerken om eventuele foute declaraties boven water te krijgen.’

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen zeggen ernaar te streven om de tarieven voor gecontracteerde zorg voor 2017 uiterlijk 1 januari 2017 vast te stellen. Consumenten die een ziekenhuisrekening controleren waarvan nog geen gegevens in de module beschikbaar zijn, krijgen de gemiddelde prijs in Nederland te zien (indien bekend).

‘Het is in ieders belang dat meer transparantie komt over de zorg. Het gaat hierbij zowel om de kosten als de kwaliteit’, zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. ‘Het openbaarmaken van prijzen is daarvoor een eerste belangrijke stap.’

Stapsgewijs

De campagne #watkostmijnzorg van de Consumentenbond heeft al verschillende successen geboekt. Alle grote verzekeraars en enkele ziekenhuizen gaven een deel van hun gecontracteerde tarieven vrij. Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) te Beverwijk gaf zelfs exclusief aan de Consumentenbond inzage in hun tarieven. 

Open State Foundation, met wie de Consumentenbond de ziekenhuisrekeningenvergelijker heeft ontwikkeld, verwacht deze week uitspraak van de Raad van State over het hoger beroep die zij tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangespannen om inzage te krijgen in alle ziekenhuistarieven. Ook minister Schippers heeft de NZa heeft inmiddels opdracht gegeven om een plan te maken om alle zorgtarieven stapsgewijs bekend te maken.

Download PDF
Download PDF
Over Open State Foundation

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of innovative and creative applications.

berichten