NVWA weigering hergebruik inspectie gegevens stuit op bezwaar

Open State Foundation vraagt nu ook broncode NVWA inspectie apps

25 SEPTEMBER 2016, AMSTERDAM
Samenvatting
De afwijzing van een verzoek voor hergebruik van inspectie gegevens door de NVWA stuit niet alleen op bezwaar van Open State Foundation. Ook is het besluit aanleiding voor de digitale transparantie organisatie om de broncode van NVWA apps op te vragen. In het besluit zegt de NVWA dat de gegevens om ‘technische redenen’ niet kunnen worden verstrekt in een machine leesbaar formaat. Volgens Open State Foundation is dit besluit opmerkelijk omdat de NVWA deze gegevens al gebruikt worden in de inspectie website en twee NVWA apps.

De afwijzing van een verzoek voor hergebruik van inspectie gegevens door de NVWA stuit op bezwaar van Open State Foundation. In het besluit, waartegen vandaag bezwaar wordt gemaakt, zegt de NVWA dat de gegevens om ‘technische redenen’ niet kunnen worden verstrekt in een machine leesbaar formaat.

‘Met de trage beantwoording en de weigering lijkt de NVWA het gebruik van deze gegevens actief tegen te werken’, stelt Arjan El Fassed, directeur Open State Foundation. ‘De argumenten van de NVWA zijn niet alleen weerlegbaar maar ook aanleiding voor ons om de broncode van haar apps op te vragen’.

Geen fair-play

‘De NVWA had niet in redelijkheid tot dit besluit kunnen komen’, zegt Wob-expert Brenno de Winter die namens Open State Foundation bezwaar maakt tegen het besluit. ‘De weigering staat haaks op het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en vooral – en dat klemt het meest – het fair-play beginsel’.

Volgens Open State Foundation is het doel van inspecties om kwaliteit te verbeteren en hierover gegevens te verstrekken. Wanneer een overheidsorganisatie een app maakt op basis van overheidsinformatie waar geen belemmeringen op zijn, zoals in de wet omschreven, zou de achterliggende data meteen ontsloten moeten worden.

Enorme vertraging

Het hergebruik verzoek bij de NVWA om de op haar website openbaar gemaakte gegevens in een open machine leesbaar formaat dateert van 15 december 2015. Pas onder druk van de rechter en een ingebrekestelling heeft de NVWA na 7 maanden een besluit genomen. De reden die de NVWA noemt dat de informatie om ‘technische redenen’ niet verstrekt kan worden is opmerkelijk.

Niet alleen publiceert de NVWA deze gegevens sinds 7 juli 2014 via een eigen website ‘Horeca inspectiekaart’ maar heeft ze ook een Android en iOS app laten ontwikkelen door ICT-dienstverlener DICTU dat deel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken. In deze apps is het mogelijk precies de door Open State gevraagde gegevens in te zien.

Broncode ook openbaar

De NVWA had niet in redelijkheid tot de slotsom kunnen komen dat de Wet hergebruik overheidsinformatie niet van toepassing is en dat gegevens om ‘technische redenen’ niet verstrekt kunnen worden. Open State Foundation maakt daarom deze week niet alleen bezwaar maar verzoekt de NVWA ook meteen om de broncode, ontwerpdocumenten en datastructuren van de NVWA apps voor iOS en Android en de website met horeca-inspecties openbaar te maken.

Citaten
"Met de trage beantwoording en de weigering lijkt de NVWA het gebruik van deze gegevens actief tegen te werken. De argumenten van de NVWA zijn niet alleen weerlegbaar maar ook aanleiding voor ons om de broncode van haar apps op te vragen." Arjan El Fassed, directeur Open State Foundation
"De NVWA had niet in redelijkheid tot dit besluit kunnen komen. De weigering staat haaks op het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en vooral – en dat klemt het meest – het fair-play beginsel." Brenno de Winter, Wob-expert
Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over Open State Foundation

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of innovative and creative applications.

berichten