Onafhankelijk en vergelijkend onderzoek nodig open data handelsregister

Kamer van Koophandel doet onderzoek open data zelf, rapport ligt al twee maanden bij EZ

03 MEI 2016, AMSTERDAM
Samenvatting
Uit interne mails van de Kamer van Koophandel blijkt dat de Kamer van Koophandel specifiek is gevraagd om zelf onderzoek te doen naar het beschikbaar stellen van het handelsregister als open data. Een rapport getiteld ‘Verkenning naar de mogelijkheden om Handelsregisterinformatie als open data ter beschikking te stellen’ ligt reeds twee maanden bij het Ministerie van Economische Zaken.

Uit interne mails van de Kamer van Koophandel blijkt dat de Kamer van Koophandel specifiek is gevraagd om zelf onderzoek te doen naar het beschikbaar stellen van het handelsregister als open data. Een rapport getiteld ‘Verkenning naar de mogelijkheden om Handelsregisterinformatie als open data ter beschikking te stellen’ ligt reeds twee maanden bij het Ministerie van Economische Zaken.

Op 25 november 2015 sprak een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zich uit voor een onderzoek naar het beschikbaar stellen van het handelsregister als open data. Minister Kamp van Economische Zaken had de motie ontraden. Tot heden is de Tweede Kamer niet geïnformeerd over de voortgang van dit onderzoek. Open State Foundation heeft daarom een informatieverzoek gedaan naar de uitvoering van dit onderzoek.

In Nederland is het handelsregister, in tegenstelling tot handelsregisters van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen en België, niet toegankelijk als open data. Ook Frankrijk heeft aangekondigd het handelsregister volledig open gaat.

Uit de mails blijkt dat de Kamer van Koophandel zelf was gevraagd om een rapport te maken, met financiële onderbouwing en verschillende scenario’s. Tot nu toe is dit rapport niet aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport van de Kamer van Koophandel is de basis waarmee een nog onbekend extern bureau aan de slag gaat. Hoewel het rapport in de derde week van januari 2016 gereed had moeten zijn, werd het rapport pas een maand later door de Raad van het Bestuur van de Kamer van Koophandel vastgesteld.

Na het gereed komen van het onderzoek van de Kamer van Koophandel zou de onderzoeksvraag geformuleerd worden en de werkgroep van vertegenwoordigers van het departement en de Kamer van Koophandel als begeleidingsgroep gaan fungeren. Tijdens een heidag van de Raad van Bestuur is gesproken over het open data dossier en de gevolgen voor het ‘businessmodel’ van de Kamer van Koophandel.

Op 19 januari 2016 wordt gemeld dat het rapport slechts getoetst wordt door een nog onbekende externe partij. In februari wordt tijdens een Open data-overleg waarin het eerste beeld van het ‘onderzoek/verhaal’ van de Kamer van Koophandel besproken.

Op 4 februari 2016 geeft de Kamer van Koophandel een presentatie aan het Ministerie van Economische Zaken over het conceptrapport. Nadat de Raad van het Bestuur van de Kamer van Koophandel het rapport heeft vastgesteld is het rapport op 1 maart 2016 verspreid onder de werkgroep en een week later besproken in het beleidsoverleg tussen het Ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel.

Eerder openbaar gemaakte stukken laten zien dat de uitvoering van de wettelijke taak voor het handelsregister door de Kamer van Koophandel meer kost dan in landen als het Verenigd Koninkrijk en Australië, waar informatie wel vrij toegankelijk als open data wordt gedeeld.

‘Het openbare handelsregister moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat betekent dat de data niet alleen toegankelijk is voor bedrijven die daar veel geld voor betalen, maar voor iedereen', zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. 'De publieke middelen die de Kamer van Koophandel nu al krijgt, zijn meer dan voldoende voor de uitvoering van deze taak'.

Open State Foundation is van mening dat het ontsluiten van handelsregisterinformatie als open data van groot belang is voor de economie, handel, innovatie en transparantie. Dit vereist dan ook een gedegen onafhankelijk en vergelijkend onderzoek.

Citaten
"Het openbare handelsregister moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat betekent dat de data niet alleen toegankelijk is voor bedrijven die daar veel geld voor betalen, maar voor iedereen. De publieke middelen die de Kamer van Koophandel nu al krijgt, zijn meer dan voldoende voor de uitvoering van deze taak." Arjan El Fassed, directeur Open State Foundation
Download PDF
Download PDF
Over Open State Foundation

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of innovative and creative applications.

berichten