Kosten handelsregister slechts helft totale bedrijfslasten Kamer van Koophandel

Handelsregister KvK kost meer dan open handelsregisters VK en Australie

18 APRIL 2016, AMSTERDAM
Samenvatting
De uitgaven die de Kamer van Koophandel maakt voor het handelsregister zijn slechts de helft van de totale kosten van de Kamer van Koophandel. Dat blijkt uit de jaarrekening van de Kamer van Koophandel die tot vandaag niet volledig openbaar was. De kosten voor het beheer en exploitatie van het Nederlandse handelsregister zijn meer dan de kosten van handelsregisters zoals in het Verenigd Koninkrijk en Australië waar de data wel als open data beschikbaar is.

De uitgaven die de Kamer van Koophandel maakt voor het handelsregister zijn slechts de helft van de totale kosten van de Kamer van Koophandel. De directe en indirecte kosten voor deze wettelijke taak waren in 2014 €92,5m op een totaal van €181m. De Kamer van Koophandel verdiende in 2014 meer dan €125m aan het handelsregister. Dat blijkt uit de jaarrekening 2014 van de Kamer van Koophandel die nu openbaar is gemaakt.

Omdat de huidige financieringsvorm een belangrijk obstakel voor het (her)gebruik van de gegevens uit het handelsregister is, heeft Open State Foundation, bijgestaan door Wob-expert Brenno de Winter, onlangs bij de Kamer van Koophandel inzage gevraagd in het huishoudboekje van het handelsregister.

In 2014 waren de indirecte kosten voor de registratietaak van de Kamer van Koophandel € 51,8m (Klant Contact Centrum) en de indirecte kosten €40,7m, waarvan €16,3m ICT en €13,6m toegerekend aan Facilitaire zaken, Huisvesting en Inkoop. Voor de registratietaak kreeg de Kamer van Koophandel in 2014 vanuit de Rijksbijdrage €59m. De verkoop van producten (HR Informatieproducten, Exportdocumenten) leverde €56m en de bijdrage uit inschrijvingskosten bedroegen €9,9m.

Handelsregister KvK kost meer dan open handelsregisters

De kosten voor het beheer en exploitatie van het Nederlandse handelsregister zijn meer dan de kosten van handelsregisters zoals in het Verenigd Koninkrijk en Australië waar de data wel als open data beschikbaar is. In het Verenigd Koninkrijk kost het handelsregister € 84,4m en in Australië € 71,4m per jaar. Ondanks dat er bij het Britse Companies House 172 FTE’s meer dan bij de Kamer van Koophandel toegewezen zijn aan het handelsregister, liggen de totale kosten van Companies House € 8,1m lager. Aan het Australische handelsregister zijn slechts 374 FTE’s toegewezen.

Toegang handelsregister beperkt door tarifering

Doordat gegevens van de handelsregister in het Verenigd Koninkrijk en Australië vrij toegankelijk en digitaal beschikbaar zijn als open data worden gegevens veel vaker geraadpleegd dan de gegevens die de Kamer van Koophandel beheert. Het aantal online raadplegingen in 2014 van informatie uit het handelsregister via de Kamer van Koophandel 15 miljoen. Bij Companies House daarentegen werden gegevens 291 miljoen keer geraadpleegd en de gegevens via het Australische handelsregister zo’n 137 miljoen keer.

Het aantal nieuwe inschrijvingen heeft geen invloed op de kosten. In totaal staan in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Australië respectievelijk 2,6 miljoen, 3,4 miljoen en 1,7 miljoen bedrijven geregistreerd. In het Verenigd Koninkrijk schrijven meer dan 2 keer zoveel (585.741) en in Australië (761.697) meer dan 3 keer zoveel nieuwe bedrijven zich in dan in Nederland (238.402).

Documenten
Download PDF
Download PDF
Over Open State Foundation

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of innovative and creative applications.

berichten