Financiën Dordrecht, Heerlen, Lelystad, Oirschot en Utrecht tot in detail online

Gedetailleerde huisboekjes vijf gemeenten beschikbaar via Openspending.nl

11 MAART 2016, AMSTERDAM
Samenvatting
Vanaf vandaag zijn gedetailleerde financiële gegevens van vijf gemeenten, Dordrecht, Heerlen, Lelystad, Oirschot en Utrecht beschikbaar gesteld als open data. Via Openspending.nl zijn o.a. de uitgaven voor onderhoud van fietsenstallingen en sporthallen, de verkoop van trouwboekjes, wachtgelduitkeringen en de kosten van gratis OV voor 65 plus zichtbaar.

Vanaf vandaag zijn gedetailleerde financiële gegevens van vijf gemeenten, Dordrecht, Heerlen, Lelystad, Oirschot en Utrecht beschikbaar gesteld als open data. Op de website Openspending.nl zijn van deze gemeenten gespecificeerde begrotingen en uitgaven toegankelijk gemaakt. Denk aan uitgaven voor het onderhoud van fietsenstallingen en sporthallen, de inkomsten uit de verkoop van trouwboekjes, wachtgelduitkeringen of de kosten van gratis OV voor 65 plus. Dit geeft inwoners, raadsleden en journalisten meer inzicht in de besteding van gemeenschapsgeld dan ooit tevoren.

Openspending

Via Openspending.nl worden al elk kwartaal begrotingen en kwartaaluitgaven van gemeenten en provincies ontsloten. Dit zijn gegevens die gemeenten en provincies elk kwartaal aan het CBS aanleveren. Deze cijfers zijn echter op een hoog aggregatieniveau. Met het ontsluiten van gedetailleerde financiële data van deze vijf gemeenten zijn ook diepere lagen van details toegankelijk. Hierdoor zijn de inkomsten en uitgaven inzichtelijker dan ooit.

Zo kost gratis OV voor 65 plus de gemeente Dordrecht een half miljoen euro, verdient de gemeente Utrecht met de verkoop van leren trouwboekjes zo'n 27 duizend euro en met de verkoop van paspoorten zo'n 2,5 miljoen. Lelystad verdiende 5 miljoen met de verkoop van grond en spendeerde €32.322,60 aan wachtgeld. In Oirschot krijgt de gemeente bijna 14 duizend euro aan terrasvergoedingen en iets minder aan marktgelden. Heerlen spendeert 500 duizend euro aan Veiligheidshuis Heerlen en stak €28.592,64 in een pilot project voor de aanpak van hennepteelt.

Eerder gaven de gemeente en de provincie Groningen via Openspending.nl al inzicht in gedetailleerde huishoudboekjes. Het beschikbaar stellen van gedetailleerde huishoudboekjes helpt gemeenten om publieke middelen zo goed mogelijk te besteden en helpt raadsleden met het zoeken naar dekking voor alternatieve voorstellen. De data is beschikbaar als open data waarmee apps, toepassingen en analyses kunnen worden gemaakt.

Actieplan Open Overheid

Het ontsluiten van deze gegevens heeft Open State Foundation gedaan met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het komend jaar zullen meer overheden gedetailleerde financiële gegevens beschikbaar stellen als open data. Dit is een van de onderdelen van het Actieplan Open Overheid. Overheden die ook hun financiële detaildata willen vrijgeven op Openspending kunnen zich melden bij de Open State Foundation.

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over Open State Foundation

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of innovative and creative applications.

berichten