Eerste vijf gemeenten in Nederland met open raadsinformatie

Eerste stap met open data op weg naar beter inzicht in de werking van de lokale democratie

13 NOVEMBER 2015, DEN HAAG
Samenvatting
De gemeenten Amstelveen, Den Helder, Heerde, Oude IJsselstreek en Utrecht hebben als eerste gemeenten in Nederland hun raadsinformatie zoals notulen, agenda's en besluiten vrijgeven als open data. Deze stukken zijn nu inzichtelijk, doorzoekbaar en te hergebruiken in tal van apps en andere toepassingen. Er is ook een eerste zoekmachine gemaakt om te kunnen bladeren in de vrijgegeven data. Een ieder kan zelf met deze data aan de slag. Zo wordt lokale politiek transparant en toegankelijk voor inwoners, journalisten en raadsleden.

In documenten van gemeenteraden is een schat aan informatie te vinden. Je vindt er wanneer de lokale voetbalvereniging een extra trapveldje krijgt, waarom raadsleden kritisch zijn op de bouw van een nieuwe parkeergarage en hoe het gaat met de jeugdzorg. Online informatie uit de gemeenteraad is slechts beperkt te doorzoeken, te analyseren of opnieuw te gebruiken. Metadata verschilt per gemeente en meestal worden documenten in een pdf-formaat gepubliceerd. Inwoners, raadsleden, journalisten en anderen die de lokale politiek willen volgen hebben behoefte aan beter toegankelijke en eenvoudig bruikbare toepassingen. Zij kunnen met open raadsinformatie beter worden bediend.

'Raadsinformatie is te belangrijk om in 393 verschillende talen te blijven publiceren', zegt Kees Duijvelaar van de VNG. 'Dit staat innovatieve toepassingen en een moderne lokale democratie in de weg. De nu beschikbare raadsinformatie is te vinden via zoek.openraadsinformatie.nl en wij roepen ontwikkelaars op met deze data aan de slag te gaan'.

Het maatschappelijk belang van toegankelijke en inzichtelijke raadsinformatie is groot. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, samen met de VNG en de griffiers van deze gemeenten een pilot laten uitvoeren door de Open State Foundation. Het resultaat is dat betrouwbare en vergelijkbare raadsinformatie nu voor het eerst beschikbaar is voor hergebruik. Ontwikkelaars kunnen nu zonder belemmeringen met deze open raadsinformatie aan de slag.

'Met open raadsinformatie krijgen raadsleden nieuwe tools in handen om hun taken beter uit te voeren', zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. 'Dit versterkt niet alleen de raad en de informatiepositie van inwoners, het biedt ook nieuwe mogelijkheden voor journalisten en lokale media om de lokale politiek te volgen'.

De pilot leverde nieuwe inzichten op om open raadsinformatie te verbeteren en op te verbreden. Aanbevelingen zijn beschreven in een rapport van Open State Foundation dat vandaag is aangeboden aan de VNG. Zo is het individuele stemgedrag van raadsleden over voorstellen, amendementen en moties in veel gevallen nog niet te volgen omdat het niet is bijgehouden. De ambitie van de VNG is dat dit wel inzichtelijk wordt.

Met haar Digitale Agenda 2020 bevordert de VNG dat raadsinformatie van alle gemeenten als herbruikbare open data beschikbaar komt en dat gebruiksvriendelijke zoekmachines en andere toepassingen worden ontwikkeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt dit initiatief en verwelkomt deze ontwikkeling als een bijdrage aan het Actieplan Open Overheid. De VNG nodigt belangstellenden uit om raadsinformatie nog beter te ontsluiten.

Citaten
"Raadsinformatie is te belangrijk om in 393 verschillende talen te blijven publiceren. Dit staat innovatieve toepassingen en een moderne lokale democratie in de weg. De nu beschikbare raadsinformatie is te vinden via zoek.openraadsinformatie.nl en wij roepen ontwikkelaars op met deze data aan de slag te gaan." Kees Duijvelaar, Senior Beleidsmedewerker VNG
"Met open raadsinformatie krijgen raadsleden nieuwe tools in handen om hun taken beter uit te voeren. Dit versterkt niet alleen de raad en de informatiepositie van inwoners, het biedt ook nieuwe mogelijkheden voor journalisten en lokale media om de lokale politiek te volgen." Arjan El Fassed, directeur Open State Foundation
Documenten
Download PDF
Download PDF
Over Open State Foundation

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of innovative and creative applications.

berichten