Uitgaven alle gemeenten, provincies en andere overheden online

Openspending.nl: Mijlpaal voor financiële transparantie en open data in Nederland

02 OKTOBER 2015, AMSTERDAM
Samenvatting
Vanaf vandaag zijn financiële rapportages, zoals periodieke begrotingen en uitgaven, van alle Nederlandse lokale en regionale overheden duurzaam beschikbaar als open data en in te zien via de website Openspending.nl. Naast de gegevens vanaf 2010 zijn ook alle gegevens bij toekomstige leveringen automatisch beschikbaar.

Via Openspending.nl zijn nu meer dan 15.000 financiële rapportages in te zien. Hiermee wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in de financiën van lokale overheden. Daarnaast zijn alle overheden met elkaar te vergelijken en kunnen verschillende benchmarks worden gedaan.

'Dit is een belangrijke mijlpaal. Met het beschikbaar stellen van deze gegevens als open data, loopt Nederland internationaal voorop', zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. 'Open data over publieke financien bieden volksvertegenwoordigers, journalisten en inwoners meer mogelijkheden om te controleren waar overheden hun belastinggeld aan uitgeven'.

Alle Iv3-informatie duurzaam ontsloten

In 2013 startte Open State Foundation met het ontsluiten van het huishoudboekje van Amsterdam Stadsdeel Centrum. Daarna volgden alle stadsdelen en de gemeente Amsterdam, waarna in 2014, Open State Foundation, met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken, alle gemeenten, provincies en waterschappen heeft verzocht om financiële data, zoals begrotingen en uitgaven, de zogenoemde Iv3-gegevens (Informatie voor Derden) te delen. Dit zijn financiële rapportages die gemeenten, provincies en waterschappen periodiek naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sturen. Meer dan 200 overheden reageerden positief op dit verzoek en stelden deze data beschikbaar. Hierop besloot uiteindelijk het CBS de onbewerkte gegevens uit de Iv3-rapportages, begrotingen en kwartaal- en jaarrekeningen van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen als open data duurzaam beschikbaar stelt.

Gemeenschappelijke regelingen en decentralisaties

Voor het eerst zijn nu ook de gemeenschappelijke regelingen toegevoegd, samenwerkingsverbanden tussen verschillende overheden. Zo zijn er samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid, ambtelijke samenwerking, afval en milieu. Veel gemeenteraden staan buitenspel als het gaat om transparantie van en controle op dergelijke samenwerkingsverbanden. Ook zijn in de eerste rapportages over 2015 uitgaven te zien op het gebied van de decentralisaties.

Detaildata

Duurzame ontsluiting van alle Iv3-informatie is de eerste mijlpaal richting financiële transparantie. Met het ontsluiten van Iv3 gegevens zijn nu slechts de drie hoogst geaggregeerde niveau's van data beschikbaar. Onderzoek van de Vrije Universiteit wees eerder uit dat volksvertegenwoordigers, journalisten en ambtenaren behoefte hebben aan gedetailleerdere informatie. Daarom werkt Open State Foundation met o.a. de provincie en gemeente Groningen aan de ontsluiting van financiele detailrapportages. De resultaten hiervan worden later dit jaar gepubliceerd op openspending.nl.

Citaten
"Dit is een belangrijke mijlpaal. Met het beschikbaar stellen van deze gegevens als open data, loopt Nederland internationaal voorop. Open data over publieke financien bieden volksvertegenwoordigers, journalisten en inwoners meer mogelijkheden om te controleren waar overheden hun belastinggeld aan uitgeven." Arjan El Fassed, directeur Open State Foundation
Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over Open State Foundation

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of innovative and creative applications.

berichten