Ministeries verstrekken twee keer zoveel subsidies in 2014 als in 2013

Meeste subsidies vervoersbedrijven, grootste subsidies voor onderzoek

22 MEI 2015, AMSTERDAM
Samenvatting
In 2014 werden twee keer zoveel subsidies verstrekt door ministeries dan in 2013. Het gaat om 44.507 verstrekte subsidies aan 10.993 ontvangers voor een bedrag van 5,5 miljard. Dat blijkt uit een analyse van Open State Foundation. Afgelopen woensdag werden de subsidieoverzichten per ministerie in 2014 vrijgegeven als open data.

In 2014 werden twee keer zoveel subsidies verstrekt door ministeries dan in 2013. Het gaat om 44.507 verstrekte subsidies aan 10.993 ontvangers voor een bedrag van 5,5 miljard. Dat blijkt uit een analyse van Open State Foundation. Afgelopen woensdag werden de subsidieoverzichten per ministerie in 2014 vrijgegeven als open data.

Subsidieverstrekkers

De meeste subsidies werden verstrekt door het ministerie van infrastructuur en Milieu (25.203). Deze koploper wordt gevolgd door het ministerie van Economische Zaken (10.911) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (3.262) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2.871). Door het ministerie van Binnenlandse Zaken (76), Defensie (24) en Financiën (2) werden de minste subsidies verstrekt.

In totaal verstrekte het ministerie van Economische Zaken voor een bedrag van 2.1 miljard euro aan subsidies, gevolgd door VWS met 1.2 miljard en Buitenlandse Zaken met 1.1 miljard euro. Zij worden gevolgd door de ministeries Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (706 miljoen euro), Infrastructuur en Milieu (131 miljoen euro) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (114 miljoen euro).

In 2013 werd de helft minder subsidies verstrekt (21.850). Opvallend is dat er in 2014 een kleiner aantal ontvanger was (10.993) dan in 2013 (15.671).

Subsidieontvangers

De ontvanger van het meest aantal subsidies (8742) is anoniem. Vervoersbedrijven als Connexxion (3.465) en Willemsen De Koning Taxiservices (873) eindigde bovenaan in de rij van subsidieontvangers. De grootste bedragen vielen ten deel van de Stichting Dienst Landbouwkundig onderzoek (173.266.520 euro), het CBS (155.391.000 euro), TNO (138.851.000 euro) en de Centrum Indicatiestelling Zorg (126.577.000 euro). Zij werden gevolgd door ontwikkelingsorganisaties als Cordaid (87.756.376 euro), Oxam Novib (79.978.000 euro), ICCO (76.257.195 euro) en Hivos ( 55.459.632 euro) ontvingen European Space Agency (80.219.000 euro). De grote subsidieontvangers verschillen niet van 2013.

Subsidietrekker

Het volledige overzicht van verstrekte subsidies is door Open State Foundation toegevoegd aan Subsidietrekker.nl. Hier is het mogelijk om te zoeken op ontvanger, subsidies per ministerie, regeling en beleidsartikel. Ook kan er een vergelijking over de verschillende jaren worden gemaakt.


Over Open State Foundation

De Open State Foundation maakt zich sterk voor het ontsluiten van meer overheidsinformatie als open data. De focus ligt op data over overheidsfinanciën, onderwijs, cultuur en zorg. Door (her)gebruik van open data te stimuleren wordt zo democratische transparantie, verantwoording en participatie bevorderd. Een uitgebreid artikel over de analyse van de subsidies is te zien op openstate.eu evenals inzicht in de subsidies vertrekt in 2013.

In de bijlage is een overzicht van alle verstrekte subsidies door ministeries in 2014 toegevoegd als CSV bestand

Afbeeldingen
Over Open State Foundation

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of innovative and creative applications.

berichten